Procedura ubiegania się o wydanie paszportu RP 

​

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo      o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

​

Do wniosku należy dołączyć:

1/ posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę); jeżeli paszport utracił ważność dodatkowo inny aktualny dokument ze zdjęciem (może być amerykański lub inny zagraniczny)           w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty (dostępne na miejscu) oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem; 

2/ polski akt urodzenia (jeżeli jest to pierwszy paszport lub nie posiada się numeru PESEL);

3/ polski akt małżeństwa (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska na skutek zawarcia związku małżeńskiego);

4/ jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle,            o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy);

5/ dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

​

Rejestracja celem złożenia wniosku odbywa telefonicznie lub przez stronę internetową konsulatu. 

Możliwe jest również złożenie wniosku podczas dyżurów konsularnych w poszczególnych miejscowościach okręgów konsularnych.  Więcej informacji na ten temat ubiegania się o paszport znajduje się na stronach poszczególnych konsulatów.